18th October

Togra Ath-thógáil An Galley

Sheol Aire Stáit na Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich go hoifigiúil An Galley “Garumna” (Galway Galley) ag Céibh Ghlais na nUamhani dTír an Fhia i mí Meithimh 2012. Comhpháirtíocht a bhí anseo idir Coiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe i gcomhar le Muintearas agus Ionad Oidhreachta Leitir Mealláin. 

9.2Coastline news Galwaygalley IMG 0202

Tháinig grúpa iascairí meánaosta agus dornán daltaí meánscoile le chéile ag tús na bliana seo caite i dTír an Fhia i gConamara Theas chun múnla de bhád Galley a ath-thógáil. A bhuíochas don togra seo tá bun-mhúnla Galley na Maoláin caomhnaithe go deo anois, galley a bhí in úsáid tuairim is 130 bliain ó shin i gCeantar na nOileán agus tá moladh mór ag dul do Jim Horgan, duine de shaoir bád aitheanta na tíre as an am agus an obair chrua a chur sé isteach ag teagasc ar an gcúrsa.

 

Tógadh an múnla i lár mhí Eanáir na bliana seo caite agus thosaigh an obair thógála an seachtain dar gcionn. Bhí an obair thógála ar an gcúrsa ag dul ar aghaidh go leanúnach gach Satharn ó shin i dTír an Fhia. Bhí roinnt de na rannpháirtithe céanna ar an gcúrsa seo agus a bhí ar Chúrsa FETAC Macasamhail Húicéirí na Gaillimhe, a ritear san ionad céanna. Is deis iontach oiliúna atá sna cúrsaí seo do dhaoine meánaosta chun a mbealach a dhéanamh ar ais sa chóras oideachais agus tugann sé seans do dhaoine óg agus aosta obair le chéile chun na scileanna i dtógáil bád a chleacht a sinsear a chaomhnú agus a fhorbairt.

Baineadh úsáid forleathan as an nGalley ar feadh na mblianta fada mórthimpeall Chonamara Theas mar mhodh iompair, ag iomramh amach chomh fada leis na Húicéirí chun earraí a tháinig as Gaillimh a thabhairt i dtír agus tá stair shuimiúil ag baint leo nach mór a chaomhnú.

Bhí an Galley ar taispeántas poiblí istigh ag Rás Aigéin an Volvo i nGaillimh anuraidh agus cuireadh an-spéis inti agus cuireann an gradam idirnáisiúnta Classic Boat sa rannóg “tógáil nua traidisiúnta” clabhsúr breá leis an togra seo dúinn agus bronnadh an gradam thall i Londain i dtús na míosa seo.

Chun grianghraif a fheiceáil den obair seo, céim ar chéim téigh chuig ár leathanach Facebook – Ionad Oidhreachta Leitir Mealláin

Galley Garumna (Galway Galley) has won the ‘traditional new build’ category of Classic Boat Awards 2013, which recognises the importance of community involvement in boat building projects.

A group of middle-aged fishermen and a number of secondary school students rallied together at the start of last year in Tír an Fhia in South Connemara to rebuild the mould of an original galley boat constructed approximately 130 years ago in Ceantar na nOileán (the Islands region).  The original Galley boat design has now been preserved forever as a result of the project. Praise goes to Jim Horgan, one of Ireland’s most experienced boat builders for his hard work and dedication as the course instructor.

The design was sketched in the middle of January last year and work commenced on the construction the following week by participants on the FETAC Model Galway Hooker Boat Building course also being run in conjunction with County Galway VEC at the same location.

These courses are an excellent training opportunity for middle-aged adults wishing to return into the education system and for young and old to work together to preserve and develop on their boat building skills, practiced by their ancestors.

The galley boat was used for decades in South Connemara as a mode of transport for rowing out to the hooker boats to receive goods that had been transported by sea from Galway. The history attached to the working life of the Galley boat is quite interesting and should be preserved for future generations.

The Galley was officially launched in June 2012 by Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, Dinny Mc Ginley. This project was a partnership between County Galway VEC in conjunction with Muintearas, the Gaeltacht Educational Project and Lettermullen Heritage Centre.

For step by step photographs of the rebuilding work please visit our Facebook page – Ionad Oidhreachta Leitir Mealláin www.facebook.com/ionad.meallain

Spread the News

INISTURK WILD ATLANTIC SEA FEST
Licence suspended for mechanical harvesting of kelp in Bantry Bay
Shine a light on summer 'lighthouse' festival
Initiative to extend tourist season for Connemara and Aran Islands